7.50

Art.A77 Tilpums:200mlShare
Apraksts

Līdzeklis SOLITAIRE METALLIC FASHION kopj, aizsargā no mitruma un netīrumiem visu veidu ādas ar metāliskām un spīdīgām virsmām, ar smalkām metāla daļiņām, kristāliem un metāla kniedēm. Līdzekļa augstvērtīgās sastāvdaļas saglabā virsmas spīduma efektu, vienlaicīgi atsvaidzina krāsu. Piemērots ne tikai apaviem, bet arī somām, jostām.

 

H220 Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

H280 Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H315 Kairina ādu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.