7.30

Art.A77 Tilpums:200mlShare
Apraksts

SNEAKER CARE. Tīrīšanas un kopšanas putas ir efektīvs tīrīšanas un kopšanas līdzeklis visiem materiāliem un apaviem. Vispirms uz kādas mazāk redzamas materiāla daļas pārbaudiet krāsas noturību.

 

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

EUH066  Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.